Vedoucí Katedry mediálních studií na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Vedoucí Katedry mediálních studií na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici vedoucí/vedoucího Katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s titulem Ph.D. (či ekvivalentním)
 • orientace a minimálně pětiletá pedagogická a vědecká praxe v oboru mediálních studií nebo oboru příbuzném, odpovídající publikační a tvůrčí činnost, zkušenost s grantovými žádostmi
 • aktivní znalost angličtiny nebo jiného světového jazyka slovem i písmem a schopnost přednášet v daném jazyce
 • zkušenost s vedením pracovního kolektivu

 

Náplň práce:

 • řízení pracovního kolektivu katedry
 • řízení administrativní agendy katedry
 • organizace výuky oboru mediální studia v bakalářském a magisterském studiu
 • vlastní vědecko-výzkumná činnost
 • vedení přednášek a seminářů
 • působení v komisích, vedení studentů a posuzování studentských prací

 

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hodin týdně)
 • předpokládaný nástup 1. 4. 2019

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis včetně přehledu publikační činnosti
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepci rozvoje katedry mediálních studií pro období 2019–2023, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti

 

 

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. 2. 2019 na emailovou adresu kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Vedoucí Katedry mediálních studií IKSŽ“.