Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: kohoutek.jan@post.cz , jan.kohoutek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Místnost: č. C617, Jinonice, budova C

ResearchID: E-9746-2018

Scopus Author ID: 55365190100

ORCID ID: 0000-0002-1646-3128

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Seminář k diplomové práci I (JSM528), Seminář k diplomové práci II (JSM529), Veřejný sektor a veřejná správa (JSB601)

Problémy vzdělávání se zaměřením na vysokoškolský sektor (např. rovnost přístupu, kvalita, společenské působení univerzit, profilace studentů a absolventů, internacionalizace apod.)
Profilace a aktivity pracovníků veřejné správy
Politizace veřejné správy
Design veřejných politik a nástroje jejich implementace

01/2012-12/2014: Projekt GAČR „Analytici politiky v ústřední správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita“. (spoluřešitel)
05/2013-05/2015: Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0227 OPVK „Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky“. Klíčová aktivita 02: Implementace mezinárodních standardů v graduálním i postgraduálním studiu. (spoluřešitel)
03/2014-12/2016: Rozvojový projekt UK „Rozvoj doktorských studijních programů a podpora kvalitních postdoktorandů na Univerzitě Karlově II“. Aktivita 2: Zkvalitnění podmínek post-doktorandů pro práci ve výzkumu a vývoji na UK FSV. (spoluřešitel)
01/2016-12/2018: Projekt GAČR 16-14292S „Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?“ (spoluřešitel)