Lidé na fakultě

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

Působiště:

 • Středisko bezpečnostní politiky

E-mail: stejskli@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 500

 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Mise České republiky v Afghánistánu : zkouška nových rozměrů. 2009.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečná společnost - Koncept pro střední Evropu. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., The security dimension of the quality and sustainability of life. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost jako dimenze udržitelnosti a kvality života v české perspektivě : úvahy pro rok 2008. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Difficulties with sustainable security for Europe. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., The extended concept of security and the Czech security practice. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Ruský pohled na globální politiku:otázky, výzvy, přístupy. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Kapitoly o bezpečnosti. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost, její koncept a souvislosti. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: Jak jsme na ni připraveni. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Podklady pro dokument 'Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020'. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., The extended concept of security and the Czech security practice. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Aktuální a perspektivní situace v Iráku. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Aktuální situace a perspektivní vývoj v Afghánistánu. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Studie pro oblast kritických infrastruktur v rámci projektu přípravy výzkumného centra pro EU II. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Místo Číny v současném světě. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Studie pro oblast kritických infrastruktur v rámci projektu přípravy výzkumného centra pro EU. 2007.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Evropská unie a Blízký východ. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Koncept bojových uskupení EU. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., B5 Bezpečnost. 2005.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Vývoj bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR v horizontu roku 2020 s výhledem do roku 2050. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti : sborník z konference - Praha, 26. května 2005. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Reforma Policie ČR. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Rozšiřování konceptu bezpečnosti. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Seminář v Komorním Hrádku. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Budoucí směřování ozbrojených sil České republiky. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., European defence industry and the role of the Czech Republic. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Výroční setkání týmu a spolupracovníků SBP CESES FSV UK s přednáškou k výsledkům summitu NATO v Rize. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Aktuální problémy řešené Ministerstvem obrany ČR. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., European Union as a Global and Regional Security Actor. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti. 2006.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Participace občanů a občanské společnosti na bezpečnosti, obraně a ochraně. 2004.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou bezpečnostní politiku. 2005.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Participace občanů a občanské společnosti na bezpečnosti, obraně a ochraně. 2004.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost. 2005.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace : současný stav a perspektivy. 2005.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost, její koncept a souvislosti. 2010.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Kapitoly o bezpečnosti. 2010.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., More security issues are needed on the European Union agenda : beyond an academic concept of in/security in the era of global terrorism. 2009.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., European Union in a new security environment. 2008.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Nové přehrady? Ochrana území pro možné vodní nádrže v Jizerských horách a západních Krkonoších, změna klimatu a veřejný zájem. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Přehled klíčových prognóz globálního vývoje a strategických trendů. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Tři scénáře o budoucnosti světa, EU, ČR. 2010.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Poznávání budoucnosti jako výzva. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Soubor doporučení k definici bezpečnostních hrozeb, rizik a zranitelností České republiky pro potenciální aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky. 2011.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., The hidden human security dimension of the Czech security policy. 2013.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Proces prioritizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky. 2012.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Změna klimatu a její dopady. 2012.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost a občané v 21. století: Strukturace a integrace dobrovolných občanských rolí při zajišťování bezpečnosti. 2013.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Scénáře mezních situací a bezpečnost ČR. 2013.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Energie, voda, potraviny : Scénáře možné budoucnosti. 2013.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Drama '38 : opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. 2003.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Branná výchova : participace občanů na přípravě k obraně. 2004.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Kaldor, Mary a Shannon Beebe. The Ultimate Weapon Is No Weapon: Human Security and the New Rules of War and Peace. 2013.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Metodika predikce bezpečnostních hrozeb a rizik, vývoje bezpečnostního prostředí a tvroby strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti. 2014.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Dobrovolná občanská participace při zajišťování obrany : Koncept, zkušenosti a perspektivy. 2014.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnost a obrana Ázerbájdžánské republiky: Kam dospěly a jakým výzvám čelí?. 2014.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., D2.3 - Legal, Ethical, and Social Implications. 2014.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Scénáře strategických šoků. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Bezpečnostní systém ČR : problémy a výzvy. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Občané v bezpečnostním systému : dobrovolnictví a občanská participace v prostoru mezi státem a trhem. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Jal daleko vidí Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 : Česká strategický dokument v kontextu obranné politiky a ve světle světových prognostických studií. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations. 2016.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Jak daleko vidí Dlouhodobý výhled pro obranu 2030? Český strategický dokument v kontextu obranné politiky a ve světle světových prognostických studií. 2015.
 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., Radikalizace společnosti jako zdroj rizikových a patologických forem dobrovolné občanské participace v bezpečnostním sektoru. 2016.