Ing. Jan Kindermann

Ing. Jan Kindermann

Působiště:

  • Oddělení projektové podpory a investic
  • Kolegium děkana

E-mail: jan.kindermann@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 777 420 801