Chile

Universidad de Chile

 • Web univerzity: Universidad de Chile
 • Důležité informace: RUK Chile
 • Požadované jazyky: španělština
 • Počet míst: 1 místo na semestr
 • Výměnný student se může zapsat na max. čtyři kurzy za semestr. Přehled kurzů najdete na webové stránce oferta académica.

 

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 216) ve dvou vyhotoveních,
uchazeč vyplní následující E-application: E-application

Uchazeči dále předloží v češtině nebo angličtině:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě s názvy kurzů (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 - španělština (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy FSV, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

 

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

 

Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.