Brazílie

Universidade de Sao Paulo

 • Web univerzity: Universidade de São Paulo
 • Důležité informace: RUK Brazílie
 • Požadovaný jazyk: portugalština, angličtina: Výuka probíhá v portugalštině, anglické kurzy nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se nicméně nelze obejít bez znalosti portugalštiny). 
 • Počet míst: 2 semestrální místa
 • disciplinas

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 216) ve dvou vyhotoveních,
uchazeč vyplní následující E-application: E-application

Uchazeči dále předloží v češtině nebo angličtině:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru
 • potvrzený výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – portugalština (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

 

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.