Austrálie a Nový Zéland

Griffith University, Brisbane

 • Web univerzity: Griffith University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 1 roční/2 semestrální pobyty

Macquarie University, Sydney

University of Melbourne, Melbourne

University of Queensland, Brisbane

 • Web univerzity: University of Queensland
 • Důležité informace pro studenty: RUK Austrálie
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde (6.5 IELTS or 87 TOEFL or 64 PTE)
 • Počet míst: 3 roční/6 semestrálních

University of Otago, Otago (Nový Zéland)

 • Web univerzity: University of Otago
 • Důležité informace pro studenty: RUK Nový Zéland
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde, lze nahradit tímto potvrzením z Kabinetu jazykové přípravy
 • Počet míst: 2 roční/4 semestrální pobyty

Výběrové řízení na FSV

Podklady k výběrovému řízení (ve dvou vyhotoveních) ve formátu A4 v nesešité podobě

V angličtině:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (česky)
 • Vyplnit E-application
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil, rozsah 1-2 strany)
 • Motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia)
 • Konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4, seznam 5-6 konkrétních předmětů, které chcete studovat)
 • Doporučující dopis od akademika FSV UK
 • Výpis studijních výsledků a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (V AJ)
 • Jazykový certifikát IELTS nebo TOEFL (Pokud student nemá tyto zkoušky v době podání přihlášky, dodá jiný mezinárodní jazykový certifikát, nebo Assessment of Language Ability z Kabinetu jazykové přípravy FSV UK. K tomu student dodá čestné prohlášení, že se na zkoušky IELTS/TOEFL v případě nominace neprodleně přihlásí. Univerzity neuznávají výjimku či jiný, než předepsaný typ zkoušky s požadovanými výsledky!) Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici.
 • kopie pasu
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

Jazyková způsobilost  

Důrazně upozorňujeme na to, že studenti nominovaní do výběrového řízení musí být jazykově způsobilí podle požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Univerzity jsou nekompromisní a ani jednobodový rozdíl netolerují. Alternativní zkoušky jsou nepřijatelné. Rovněž výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány, a to ani v době, kdy platnost zkoušky prochází těsně s předáním aplikačních dokumentů na partnerskou australskou univerzitu.