Vyjeďte na praktickou stáž s Erasmus+

erasmus+ stáže 2019/2020

Vyjeďte na praktickou stáž s Erasmus+

Oddělení zahraničních styků informuje o nabídce praktických stáží v rámci programu Erasmus +. Termín podání přihlášek k rukám jednotlivých fakultních koordinátorů je 18. října 2019. 

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FSV UK. 

ERASMUS+ praktické stáže pro akademický rok 2019/2020 

Další informace najdete také na webu OZS