Vyhlášení voleb do Akademického senátu

Vyhlášení voleb do Akademického senátu

Vyhlášení voleb do Akademického senátu

Akademický senát FSV UK vyhlašuje volby do AS FSV UK na funkční období 2019–2021 a volby do AS UK na funkční období 2019–2022 v termínu 28. – 30. listopadu 2018.

Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00

Seznam kandidátů do AS FSV UK a AS UK