Vyhlášení cen rektora 2018

Cena rektora

Vyhlášení cen rektora 2018

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje Mimořádnou cenu rektora pro studenty UK za rok 2018.

Cena je udělována studentům za

  • čin, popř. činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost a zvlášť záslužnou osobní angažovanost
  • dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu
  • mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit
  • skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.

Cena (diplom a finanční obnos) je předána na slavnostním aktu, např. na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy - viz Opatření rektora č. 48/2017.

Termín pro zaslání nominací v tištěné i elektronické podobě na sekretariát děkanky FSV UK je nejpozději do 12. října 2018.

 

Rektor Univerzity Karlovy dále vyhlašuje Cenu rektora pro nejlepší absolventy UK za akademický rok 2017/2018.

Cena rektora může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu, kteří v jeho průběhu dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 

Náležitosti písemného návrhu najdete v Opatření rektora č. 48/2017

Odůvodněné návrhy se všemi náležitostmi lze zasílat v tištěné i elektronické podobě na Oddělní vědy FSV UK do 12. října 2018