Vyhlášení 24. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška FSV UK

Vyhlášení 24. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Děkanka FSV UK vyhlašuje 24. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Soutěže se se svými (nejen) závěrečnými pracemi mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Uzávěrka zaslání prací je stanovena na 12. července 2019.

Více informací o podmínkách účasti, udělované ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete na webové stránce Cena Josefa Vavrouška.