Výběrové řízení na stipendijní pobyt na University of St. Thomas

University of St. Thomas

Výběrové řízení na stipendijní pobyt na University of St. Thomas

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení výběrového řízení odboru zahraničních vztahů RUK na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2018/2019 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, univerzitní pojištění, ubytování a stravu v kampusu.

Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate. Pro studenty UK jsou k dispozici 2 semestrální místa / 1 roční místo.

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině a ve dvojím vyhotovení následující:

  • životopis (s aktuální e-mailovou adresou a telefonním číslem)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán (výběr kurzů)
  • doporučující dopis ze své katedry
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ)
  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2
  • kopii pasu

Deadline odevzdání přihlášek je pondělí 5. března 2018 do 16:30 v tištěné podobě Ing. Dominice Formánkové (OZS, kancelář 217). Přijímány jsou pouze kompletní přihlášky se všemi náležitostmi.