Výběrové řízení na doktorandská stipendia

Výběrové řízení na doktorandská stipendia

Výběrové řízení na doktorandská stipendia

Katedra německých a rakouských studií IMS vyhlašuje výběrové řízení na dvě doktorandská stipendia k podpoře dvouměsíčních pobytů na Heinrich Heine Universität Düsseldorf v roce 2018. Ucházet se o ně mohou všichni doktorandi, kteří mají alespoň základní znalost němčiny a zaměřují se na studium moderních dějin, sociologie, germanistiky, židovských studií, politologie a mezinárodních vztahů.

Přihlášky obsahující motivační dopis, anotaci dizertační práce, CV a plánovaný termín pobytu posílejte na e-mail: ota.konrad@fsv.cuni.cz do 23. března 2018. V životopisu neopomeňte zmínit případnou předchozí podporu ze strany DAAD a pobyty v zahraničí. Upřednostněny budou přihlášky, vztahující se tematicky k problematice německy mluvících zemí, střední Evropy, popř. česko-německým vztahům.

Stipendia jsou udělována díky zapojení katedry do programu DAAD Německojazyčných studijních programů