Volné pozice pro PhD studenty na Maastrichtské univerzitě

Volné pozice pro PhD studenty na Maastrichtské univerzitě, oddělení vědy FSV UK

Volné pozice pro PhD studenty na Maastrichtské univerzitě

Doktorský program LIME hledá 13 talentovaných doktorandů z oblasti humanitních a sociálních věd pro čtyřletou účast na výzkumu na téma The Hardening and Softening of Borders: Europe in a Globalising World v rámci programu Horizont 2020 – MSCA.

Info o projektu

Účast v tomto výzkumu umožňuje být v popředí společenských a vědeckých inovací a může být skvělým odrazovým můstkem výzkumných pracovníků v rané fázi kariéry. Program poskytuje bohatý vzdělávací program zahrnující obecné výzkumné dovednosti, metody, šíření znalostí a dosah směrem k veřejnosti. 

Deadline pro zasílaní přihlášek je 26. srpna 2019

Pro více informací, prosím, kontaktujte Lenku Zemanovou, CertHE z oddělení vědy: lenka.zemanova@fsv.cuni.cz.