Volitelný předmět Management of Science and Innovation

Management of Science and Innovation (MSI)

Volitelný předmět Management of Science and Innovation

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 otevírá Centrum pro přenos poznatků a technologií UK již po osmé jednosemestrální volitelný kurz Management of Science and Innovation (MSI). Cílem kurzu je poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku managementu vědy, projektového managementu a transferu technologií.

Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Zaměstnancům UK je určen jako součást nabídky CŽV na UK. 

Počínaje tímto semestrem CPPT nově nabízí v rámci programu CŽV možnost prohloubit si znalosti v navazujích kurzech MSI 2 (Advanced) MSI 3 (Expert).

MSI (Basic)

Forma výuky je převážně distanční (webináře v Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře. Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 kredity a digitálním odznakem. Úvodní seminář se uskuteční v úterý 2. října 2018 v 16:00 v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20, Praha 1).

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu od 17. do 30. září 2018, kapacita je 50 studentů, kód předmětu TVOL0002.

Zaměstnanci UK se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu msi@ruk.cuni.cz.

MSI 2 (Advanced), MSI 3 (Expert)

Výuka probíhá formou seminářů, v případě MSI 3 se jedná o individuální konzultace. Absolventi kurzu získají Osvědčení o absolvování kurzu. Úvodní seminář se uskuteční ve středu 3. října 2018 v 17:00 v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20, Praha 1).

Zájemci, studenti i zaměstnanci UK, mohou zasílat motivační dopisy na adresu msi@ruk.cuni.cz.

Management of Science (YouTube)

Management of Science and Innovation (MSI)