Volitelný předmět Management of Science and Innovation

Management of Science and Innovation

Volitelný předmět Management of Science and Innovation

V letním semestru akademického roku 2017/18 otevírá Centrum pro přenos poznatků a technologií UK již po sedmé jednosemestrální volitelný předmět Management of Science and Innovation (MSI). Cílem předmětu je poskytnout všem fakultám UK jednotnou výuku managementu vědy, projektového managementu a transferu technologií.

Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK. Forma výuky je převážně distanční (webináře v Moodle UK), zahrnuje pouze 2 prezenční semináře. Nově je vyučován pouze v anglickém jazyce. Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 kredity a digitálním odznakem.

Úvodní seminář se uskuteční v úterý 20. února 2018 v 16:00 hodin v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20, Praha 1).

Bližší informace o předmětu jsou uvedeny na těchto webových stránkách a také v propagačním videu na YouTube.

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu od 1. do 18. února 2018, kapacita je 40 studentů, kód předmětu TVOL0002.

MSI nabízíme také jako program CŽV zaměstnancům UK. Přihlásit se mohou prostřednictvím e-mailu na adresu msi@ruk.cuni.cz.