Univerzita Karlova nabízí startovací byty pro mladé vědce

Startovací byty UK pro mladé vědce

Univerzita Karlova nabízí startovací byty pro mladé vědce

Komise pro přidělování startovacích bytů zveřejnila podrobnosti o přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově.

Bližší informace o této zajímavé nabídce, určené pro mladé akademické a vědecké pracovníky, naleznete  v tomto dokumentu.

Žádosti lze zasílat na Rektorát UK ve dvou etapách: do 22. října 2019 a do 15. listopadu 2019.