Týdenní přípravné kurzy francouzštiny a němčiny

Týdenní intenzivní přípravný kurz francouzština němčina, CJP FSV UK

Týdenní přípravné kurzy francouzštiny a němčiny

Centrum jazykové přípravy FSV UK nabízí  týdenní intenzivní přípravné kurzy francouzského a německého jazyka.

S jejich pomocí si můžete před začátkem akademického roku zopakovat a upevnit základy daného jazyka, a lépe se tak připravit na vstupní test do kurzů Obecné francouzštiny (JLB035) a Obecné němčiny (JLB033). Úspěšné absolvování vstupního testu je podmínkou k zápisu do těchto předmětů.

Oba kurzy se budou konat před zahájením akademického roku v Jinonicích:

  • Němčina v termínu 16. – 20. září 2019
  • Francouzština v termínu 23. – 27. září 2019

Kurzy jsou pro studenty zdarma. Počet míst je omezen. V případě zájmu se můžete přihlásit na adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz (zájemci o francouzštinu) a dagmar.krenkova@fsv.cuni.cz (zájemci o němčinu).

Prostudujte si prosím pečlivě informace k zvolenému kurzu:

Modul francouzština

Modul němčina