SBP pořádalo 14. Pražskou bezpečnostní konferenci

14. Pražská bezpečnostní konference: Česko a Evropa 100+

SBP pořádalo 14. Pražskou bezpečnostní konferenci

V pátek 16. listopadu 2018 proběhla v Profesním domě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa 14. Pražská bezpečnostní konference Česko a Evropa 100+ pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky IPS FSV UK. 

Konference se uskutečnila v rámci předsednictví Rakouska v Radě Evropské unie a převzali nad ní osobní záštitu eurokomisařka Věra Jourová, rektor UK prof. Tomáš Zima a velvyslanec Rakouska v České republice J. E. Alexandr Grubmayr. 

Cílem konference, kterou zahájil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček byla expertní debata o reflexi historického vývoje ČR, postavení Česka v měnící se Evropě a měnícím se světě a vizích o možné budoucnosti naší země v příštích 100 letech.

Ve třech blocích konference – Česká spojenectví a Evropa 1918-2018: poučení pro budoucnost, Ekonomická bezpečnost Česka: klíč k zajištění dlouhodobé prosperity země a Společnost 4.0: je na ni Česko připraveno? vystoupili přední čeští a rakouští politici, akademici, představitelé státní správy a komerčního sektoru.

Audiozáznam konference