Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška 2019

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška 2019

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška 2019

Dne 13. listopadu 2019 se při příležitosti zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd UK uskutečnilo každoroční předávání pamětních medailí za zásluhy o rozvoj fakulty a za dlouhodobou práci pro fakultu. Současně byla předána ocenění autorům vítězných prací soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2019 (seznam oceněných prací). 

Medaile za zásluhy o rozvoj fakulty byla udělena doc. PhDr. Barboře Osvaldové.

Za dlouhodobou práci pro fakultu byly oceněny:

1. Jana Sahulová

2. Mgr. Kamila Panešová (pamětní medaile byla předána dříve na zasedání Akademického senátu FSV UK)

3. PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

FOTO: Dominik Patzner