Praktický kurz Management of Science and Innovation

Praktický kurz Management of Science and Innovation, Univerzita Karlova

Praktický kurz Management of Science and Innovation

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK připravilo jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation pro výzkumné a ostatní pracovníky Univerzity Karlovy i zájemce mimo Univerzitu Karlovu. 

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi?

Praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI) je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK.

Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity. Na něj navazuje pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky. Na třetí úrovni kurzu MSI3 pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.

Kurz si lze zapsat prostřednictvím SIS (kód TVOL0002) od 16. září 2019.

Další informace najdete na webu CPPT.