Nové webové stránky FSV UK

nové webové stránky FSV UK

Nové webové stránky FSV UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si vás přivítat na nových webových stránkách Fakulty sociálních věd. Po šesti letech má fakulta nové webové stránky se vzhledem, který se hrdě hlásí k vizuálnímu stylu Univerzity Karlovy. Webové stránky mají jednoduchou a čistou grafickou úpravu, důraz je kladen na přehlednost a možnosti využití prostředků vizuální komunikace.

Změny vnější jsou ale pouze fasádou, za kterou se skrývají zásadní změny funkční. Nové webové stránky mají jednodušší strukturu, která vychází z analýz užívání webu stávajícího. Zrušili jsme zároveň dualitu extranetu a intranetu, jež jsou od nynějška součástí jednotného webu fakulty. Všechny tyto změny nám umožnily vytvoření webových stránek, které splňují z hlediska funkce vše, co od moderního webu vyžadujeme. Fakultní web je konečně plně responzivní, funguje napříč platformami, prohlížeči, funguje na mobilních zařízeních.

Na přechodu na nové webové stránky pracovala dodavatelská firma, pracovníci PR oddělení a CIVT spolu s dalšími odděleními děkanátu v průběhu léta tak, aby pro vás bylo vše připraveno na začátku nového semestru. Je nám jasné, že každá změna znamená zpočátku drobné komplikace, než si jako uživatelé zvykneme na novou strukturu. Protože jde o webové stránky velice rozsáhlé, je možné, že po přechodu bude nový web obsahovat drobné nedostatky, které v následujících týdnech postupně odstraníme. Přesto pevně věříme, že jde o změnu žádoucí, vhodnou a pro nás pro všechny užitečnou a přínosnou. 

Rádi bychom vás upozornili, že nyní došlo k transformaci dřívějších webů fsv.cuni.cz a intranet.fsv.cuni.cz. Webové stránky většiny institutů, kateder a dalších součástí postupně přejdou na novou šablonu v průběhu nadcházejícího akademického roku.

Pokud budete mít k novému webu fakulty jakékoliv připomínky či dotazy, kontaktujte nás, prosím, na web2017@fsv.cuni.cz

 

doc. Filip Láb, proděkan pro vnější vztahy