Německé konverzační kurzy s rodilým mluvčím

kurzy němčiny od KNRS IMS FSV UK

Německé konverzační kurzy s rodilým mluvčím

Studenti všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy mají možnost rozvíjet své konverzační dovednosti i psaný projev v německém jazyce s podporou rodilého mluvčího. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a přispění DAAD bude v letním semestru hostem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK tutor Martin Heiter.

V letním semestru si můžete zapsat následující kurzy:

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I (JMBZ197)

  • pátky 12:30 – 13:50 v Jinonicích, místnost 4018

Vhodný jako příprava pro všechny, kteří uvažují například o studijním pobytu na některé z německých univerzit. Účastníci kurzu se pod vedením tutora natrénují zapojení do diskuzí, přípravu prezentací a práci s odbornými texty.

Konversatorium zu den aktuellen Fragen (JMBZ290)

  • pátky 11:00 – 12:20 v Jinonicích, místnost 4018

Skupina se zaměřuje na současný politický, ekonomický a kulturní vývoj v Německu a Rakousku. Během semestru účastníci sledují německy psaný tisk a učí se kriticky reflektovat aktuální dění v německy mluvících zemích. Diskuze zároveň představují perfektní příležitost pro rozvoj komunikačních dovedností v německém jazyce.