Nabídka stáže pro OBSE ve Vídni

stáž při OBSE ve Vídni

Nabídka stáže pro OBSE ve Vídni

Stálá mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizacích ve Vídni na základě memoranda mezi MZV ČR a UK nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost ucházet se o stáž na úseku OBSE v termínu 16. dubna  20. července 2018.

FSV bude nominovat kandidáty, kteří postoupí do dalších kol výběrového řízení. Závěrečného kola výběrového řízení se ujme Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti, prezenční formy studia a trestně bezúhonní, přičemž se preferují studenti vyšších ročníků (alespoň dokončující bakalářské studium).

Uchazeči musí zaslat následující dokumenty:

  • strukturovaný životopis v AJ
  • motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
  • mezinárodní certifikát z angličtiny – úroveň C1 (případně potvrzení jazykové způsobilosti z KJP FSV UK)

V rámci výběrového procesu bude kandidát kromě telefonického pohovoru pověřen zpracováním úkolu (typu shrnutí dokumentu v angličtině, zpracování návrhu vystoupení apod.)

Uchazeči odešlou všechny dokumenty elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu nejpozději do pondělí 22. ledna 2018 Ing. Dominice Formánkové na email dominika.formankova@fsv.cuni.cz .

Informace o stáži a požadavky