Nabídka absolventských stáží Erasmus+

absolventské stáže erasmus+, UK, Educa

Nabídka absolventských stáží Erasmus+

Ve spolupráci s konsorciem Educa nabízí Univerzita Karlova stáže pro své studenty – budoucí absolventy.

Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat. Přihlášku na absolventskou stáž je tedy nutné podat ještě před termínem státních závěrečných zkoušek.

Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Podrobný proces výběrového řízení na webu UK

Kontaktní osoba absolventské stáže: Mgr. Petra Šmídová, petra.smidova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 676