Mezinárodní konference Druhá světová válka: Dějiny a paměť

Mezinárodní konference World War II: History and Memory, BOHEMs, PRIMUS, FSV UK

Mezinárodní konference Druhá světová válka: Dějiny a paměť

Beyond Hegemonic Narratives and Myths (BOHEMs) – výzkumný projekt PRIMUS, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, srdečně zve na mezinárodní konferenci World War II: History and Memory. Proběhne 28.  29. března 2019 v prostorách Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). 

Cílem konference je prohloubit diskusi o úloze druhé světové války v moderní historii, což se odráží i v současné době. Snažíme se uchopit fenomén druhé světové války jako historickou událost vzpomínanou a připomínanou během studené války i po ní a její dopad na vytváření identity. Konference se zaměřuje především na region střední, východní a jihovýchodní Evropy a poskytuje prostor pro příspěvky k narativům různých zájmových skupin (např. Holocaust, GULAG, odboj, menšiny atd.) a ke způsobu, jakým jsou vzpomínány a zprostředkovávány.

Akce je pořádána ve spolupráci s Francouzským výzkumným centrem v humanitních a sociálních vědách – Praha (CEFRES); Filozofickou fakultou UK – Institutem pro studium strategických regionů (ISSR) a Středoevropskou sítí pro výuku a výzkum v akademické spolupráci (CENTRAL).

V případě zájmu se prosím registrujte na emailu tereza.juhaszova@fsv.cuni.cz.

Program konference

Událost na Facebooku