Letní provoz budov Hollar a Opletalova

Letní provoz budov Hollar a Opletalova FSV UK

Letní provoz budov Hollar a Opletalova

V období prázdnin od 1. července do 31. srpna 2019 je nastaven letní provoz budov Hollar a Opletalova. Obě budovy jsou otevřeny od 7:00 do 19:00 hodin.

Provozní doba obou knihoven je omezena následovně:

Knihovna Hollar
úterý 11:00 – 15:00
středa 11:00 – 15:00

Knihovna Opletalova
středa 11:00 – 15:00

Zároveň dochází k úpravě úředních hodin podatelny FSV a ekonomického oddělení FSV (včetně pokladny).