Kurzy německých profesorů na FSV

Kurzy německých profesorů na KNRS

Kurzy německých profesorů na FSV

V zimním semestru budou na Katedře německých a rakouských studií IMS díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře německojazyčných studijních oborů z programu DAAD vyučovat hned tři hostující profesoři z Německa.

Germanistka Prof. Dr. Sibylle Schönborn vypsala seminář Fußball: Nationale Mythen und deren dunkle Seite im deutschsprachigen Film (JMMZ375).

Historik Prof. Dr. Volker Zimmermann povede seminář Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union) (JMMZ276).

Ve svém působení jako „DAAD-Langzeitdozent“ pokračuje historik Prof. Dr. Boris Barth, který nabídne kurzy Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jahrhundert (JMM083) a Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert (JMBZ294). Rozhovor o jeho spolupráci s KNRS, která trvá již přes dvacet let, si můžete přečíst v posledním vydání zpravodaje KNRS Rückblick 2016–2017.

Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy.

Podrobnější informace o kurzech