Katedra německých a rakouských studií IMS získala grant od DAAD

Katedra německých a rakouských studií IMS získala grant od DAAD

Katedra německých a rakouských studií IMS získala grant od DAAD

Katedra německých a rakouských studií IMS společně s Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf získaly grant z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů na období 2019-2020. Díky tomu bude moct mezi Prahou a Düsseldorfem pokračovat spolupráce, která začala již v roce 1994.

Projekt Deutschsprachige Studiengänge je výjimečný nejen díky svému dlouholetému fungování, ale také tím, že v současnosti nemá na žádné jiné vysoké škole v ČR obdoby. Studenti a vyučující budou moct nadále využívat řadu výhod a příležitostí, mj. čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se odborných exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury.

Podrobné informace na webu KNRS