Juniorská Univerzita Karlova se znovu otevírá

JUK

Juniorská Univerzita Karlova se znovu otevírá

Univerzita Karlova spustila registraci do třetího ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů se během tří měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.

Pro zájemce jsou připravena dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozví, proč je dobré znát právo, jak se píše kniha, jaká je funkce Starého zákona, jak se v současnosti léčí neplodnost, co zmohou moderní léky v léčbě rakoviny či jak se dá v akademickém prostředí podnikat.

V rámci cyklu Juniorské Univerzity Karlovy měl 23. října 2017 přednášku s názvem "Západní Balkán jako epicentrum budoucího konfliktu v Evropě?" dr. Žíla z IMS FSV UK.

Přihlášení:

Přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu neprobíhají. Stačí, když se zájemci zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti získají index a po úspěšném absolvování obdrží na závěr osvědčení o absolvování programu. Bližší informace o Juniorské Univerzitě Karlově spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.