FSV UK uspěla v programu ÉTA TA ČR

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

FSV UK uspěla v programu ÉTA TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Fakulta sociálních věd byla úspěšná celkem v osmi projektech tohoto programu:

  1. Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data (hlavní řešitel: doc. Tomáš Nigrin)
  2. Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru (hlavní řešitel: dr. Nikola Schmidt)
  3. Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (hlavní řešitel: prof. Martin Potůček)
  4. Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů (hlavní řešitel: dr. Markéta Zezulková)
  5. Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik (hlavní řešitel: dr. Tomáš Karásek)
  6. Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů (hlavní řešitel: doc. Pavol Frič)
  7. Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích (hlavní řešitel: dr. Zuzana Kasáková)
  8. Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení souvislosti pro ČR (spoluřešitelský projekt, příjemce projektu: Ústav mezinárodních vztahů, hlavní řešitel za FSV: dr. Martin Riegl)