FSV na Informačním dnu Univerzity Karlovy

Informační den Univerzity Karlovy

FSV na Informačním dnu Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v sobotu 10. listopadu 2018 pořádala již 16. Informační den Univerzity Karlovy. Letos dorazilo úctyhodných 2 400 zájemců, kteří se u stánků jednotlivých fakult Univerzity Karlovy informovali o podmínkách studia, neformálně si povídali se současnými studenty univerzity ve Studentské kavárně nebo se s průvodcem vydali na komentovanou prohlídku kampusu na Albertově.

Ve videoreportáži se mj. dozvíte, co má na Informačním dni UK ráda děkanka FSV, PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Alice Němcová Tejkalová na Informačním dnu UK