Akademická etika a prevence plagiátorství / konference

Akademická etika a prevence plagiátorství konference

Akademická etika a prevence plagiátorství / konference

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy zve na konferenci Akademická etika a prevence plagiátorství, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. října 2020 v prostorách Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha - Staré Město). 

Konference tematicky navazuje na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol, která byla zrušena v souvislosti s usnesením vlády č. 194 / o vyhlášení nouzového stavu. 

_______________________________________

Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností přináší pro oblast akademického psaní a akademické etiky nové nástrahy, výzvy i možnosti. Rostoucí objem internetových zdrojů zahrnujících stále častěji rovněž obsahy akademické povahy významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Souběžný pokrok v oblasti uchovávání, vyhledávání a strojového porovnávání obrovského množství textů on-line umožnil rozvíjet účinné nástroje detekce plagiátorství.

Důraz na detekci plagiátorství v již dokončených pracích sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problematice akademické etiky, sám o sobě však není schopen významně změnit chování studentů v průběhu jejich přípravy. Nástroje represivní povahy je proto nutné významně doplnit preventivní mechanismy podporujícími osvojování principů akademického psaní a akademické integrity.