26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

26. rocnik bolzanova cena UK

26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena se uděluje studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů UK ve všech typech studijních programů (Bc. / Mgr. / Ph.D.). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: společenskovědní (vč. teologie), přírodovědná a biomedicínská. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Cena a přihláška do soutěže se řídí Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.

Přihlášky s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2019.

/obrázek: commons.wikimedia.org/