Srpen 2014
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt
+420 222 112 111
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01
více


Připojte se k nám!
Naši partneři


Young Public Policy Makers Case Studies: „Living out of stereotypes“

CESES FSV UK se spolu s National School of Public Administration (Polsko) a s Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Science (Maďarsko) podílel na uspořádání setkání studentů a mladých absolventů oborů veřejná politika a veřejná správa, které organizovala NISPAcee a které bylo podpořeno International Visegrad Fund. Cílem setkání bylo podnítit spolupráci a vytvořit neformální síť mladých tvůrců veřejné politiky v zemích Visegradu za účelem hledání nových a netradičních přístupů k řešení různých veřejně politických problémů.

Výstupem projektu je i on-line publikace vybraných případových studií, které zpracovali účastníci setkání a diskutovali je v jeho průběhu. Publikaci lze využívat pro vzdělávací účely i jako zdroj inovací pro tvůrce veřejných politik v praxi.Konference „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist"

FSV UK a Velvyslanectví Itálie v České republice si vás dovolují pozvat na konferenci „Giovanni Sartori: 90 Years of a Political Scientist". Akce se uskuteční v historických prostorách barokní kaple Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1), a to v pátek 26. září 2014.

Na konferenci k příležitosti Sartoriho 90. narozenin vystoupí přední čeští i zahraniční politologové v čele s prof. Gianfrankem Pasquinem.

program

Více informací naleznete na webových stránkách konference.

Pro účast na konferenci je možné se registrovat na: .Informace pro uchazeče - po přijímacím řízení

Orientační týden pro prváky

Zveme studenty prvních ročníků na Orientační týden Univerzity Karlovy, kde se dozvíte vše o knihovnách a informačních zdrojích, stipendiích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.

Registrace na jednotlivé přednášky bude možná od 8. září 2014, přehled přednášek a další informace najdete již nyní na webu UK: Orientační týden pro prváky

Zápis do 1. ročníku na akademický rok 2014/2015

Harmonogram zápisů do 1. ročníku na akademický rok 2014/2015

Nahlížení uchazečů do materiálů

Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů dle Opatření děkana č. 26/2014.

Přezkumné řízení

V případě, že nebudete ke studiu přijati a budete mít vážné výhrady či námitky proti postupu fakulty, můžete podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana fakulty, o kterém rozhoduje rektor. V přezkumném řízení rektor přezkoumává, zda rozhodnutí děkana je v souladu se zákonem o vysokých školách, Statutem UK, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty a i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů, které jsou stanoveny fakultou. Rozhodnutí děkana musí být v souladu rovněž s pravidly způsobu jejich ověřování. V žádném případě však již nejde o tzv. odvolací řízení, pro které byl dříve vyhrazen určitý počet volných míst.FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení, vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Hledáme texty, které dokážou neotřelým způsobem zkombinovat teoretické zázemí některého z oborů, které jsou na fakultě pěstovány, s empirickou analýzou fungování fakulty. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod.

Práce by měly splňovat etablované standardy akademického textu. Současně by se mělo jednat o původní tvůrčí počin umožňující pochopit fungování fakulty v nových, nečekaných souvislostech. Soutěž je otevřena zaměstnancům, doktorandům i studentům, přičemž studenti mohou do soutěže předložit i svou bakalářskou či diplomovou práci nebo její část. Požadovaná délka soutěžních příspěvků je 20 až 30 normostran. Seznam zdrojů a odkazy na ně se budou řídit chicagskou citační normou ve formátu „author-date“ (viz http://www.chicagomanualofstyle.org).

Soutěžní texty budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou děkanem fakulty. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu (1. místo – notebook v ceně 20000 Kč, 2. místo – tablet v ceně 15000 Kč, 3. místo – smartphone v ceně 10000 Kč). Symbolicky oceněny (poukázkou na nákup odborné literatury) budou i další práce. Sejde-li se dostatečný počet kvalitních textů, bude jejich soubor vydán jako fakultní publikace.

Své texty posílejte na adresu 25let@fsv.cuni.cz do 28. února 2015. Těšíme se na vaše nápady!
Vítejte na stránkách Fakulty sociálních věd