Fotografie 2012Předávání ocenění Zlatý kurz za LS 2011/2012, 2. října 2012

Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška 2012, 14. listopadu 2012

Foto z tiskové konference k výzkumu o postojích Čechů ke kouření, 23. května 2012

Rektorský den 2012: cyklo- a inlinejízda, 16. května 2012

Předávání ocenění Zlatý kurz za ZS 2011/2012, 13. března 2012