Veřejná a sociální politika
Uchazeči
Podrobné informace
Veřejná a sociální politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

1. test z anglického jazyka (viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo:

1. motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – 40 bodů

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455, http://iss.fsv.cuni.cz

Doporučená literatura, model. otázky:

Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

A. Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

· Ústavněprávní a politický systém země

· Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

· Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

· Složky a funkce veřejné správy

· Sociální stát, jeho prvky a nástroje

· Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

· Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

· Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

· Aktéři a instituce ve veřejné politice

· Vztah hospodářské a sociální politiky

· Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

· Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

· Povaha, příčiny a důsledky korupce

· Procesy evropské integrace

· Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

· Sociální politika v České republice

· Zdravotní politika v České republice

· Vzdělávací politika v České republice

· Rodinná politika v České republice

· Občanský sektor v České republice

Okruhy otázek k přijímacímu řízení

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251080455

Podmínky přijetí:

Ukončené bakalářské studium sociálněvědních oborů nebo úplné vysokoškolské vzdělání jakéhokoli oboru. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK.

Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Uplatnění absolventů

Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Veřejná a sociální politikaDen otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

1. test z anglického jazyka (viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo:

1. motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – 40 bodů

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455, http://iss.fsv.cuni.cz

Doporučená literatura, model. otázky:

Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

A. Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

· Ústavněprávní a politický systém země

· Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

· Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

· Složky a funkce veřejné správy

· Sociální stát, jeho prvky a nástroje

· Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

· Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

· Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

· Aktéři a instituce ve veřejné politice

· Vztah hospodářské a sociální politiky

· Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

· Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

· Povaha, příčiny a důsledky korupce

· Procesy evropské integrace

· Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

· Sociální politika v České republice

· Zdravotní politika v České republice

· Vzdělávací politika v České republice

· Rodinná politika v České republice

· Občanský sektor v České republice

Okruhy otázek k přijímacímu řízení

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251080455

Podmínky přijetí:

Ukončené bakalářské studium sociálněvědních oborů nebo úplné vysokoškolské vzdělání jakéhokoli oboru. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK.

Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Uplatnění absolventů

Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.