Sociologie
Uchazeči
Podrobné informace
Sociologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

1. test z anglického jazyka (viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů

3. interpretace odborného textu nebo statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo:

1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů

2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, iss.fsv.cuni.cz

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Studium je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie.

Garant: doc. Martin Hájek, Ph.D.

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).

Sociologie

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

1. test z anglického jazyka (viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů

3. interpretace odborného textu nebo statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo:

1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů

2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, iss.fsv.cuni.cz

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Studium je rozděleno do tří specializací: Sociologie, veřejnost a politika, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie.

Garant: doc. Martin Hájek, Ph.D.

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).