Politologie
Uchazeči
Podrobné informace
Politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 16:00.

plakát

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

Test ověřující základy politologických znalostí a reálií domácí a zahraniční politiky odpovídající úrovni znalosti z bakalářského studia oboru - max. 70 bodů.

Do 2. kola postupuje 60 uchazečů, respektive všichni, kteří získali vyšší či stejný počet bodů jako 60. v pořadí.

Druhé kolo:

  1. Rozhovor o vybraném politologickém problému, v němž má uchazeč prokázat své znalosti oboru odpovídající znalostem bakalářského stupně studia včetně teoretických základů oboru – max. 40 bodů.

  2. Diskuse nad seznamem odborné literatury, který uchazeč o studium předloží komisi; diskuse ověřuje motivaci uchazeče ke studiu oboru (uchazeč může využít také svých dosavadních prací včetně bakalářské práce, pokud tato tematicky souvisí s oborem) – max. 20 bodů.

Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz .

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studium je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia. Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Obor umožňuje specializaci na: obecnou politologii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku.

Garantkou oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.koordinátorem je PhDr. Michael Romancov, Ph.D.  

Absolventi

Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, v aparátu politických stran, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě nebo jako političtí komentátoři a publicisté.
Politologie

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 16:00.

plakát

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je dvoukolová

První kolo:

Test ověřující základy politologických znalostí a reálií domácí a zahraniční politiky odpovídající úrovni znalosti z bakalářského studia oboru - max. 70 bodů.

Do 2. kola postupuje 60 uchazečů, respektive všichni, kteří získali vyšší či stejný počet bodů jako 60. v pořadí.

Druhé kolo:

  1. Rozhovor o vybraném politologickém problému, v němž má uchazeč prokázat své znalosti oboru odpovídající znalostem bakalářského stupně studia včetně teoretických základů oboru – max. 40 bodů.

  2. Diskuse nad seznamem odborné literatury, který uchazeč o studium předloží komisi; diskuse ověřuje motivaci uchazeče ke studiu oboru (uchazeč může využít také svých dosavadních prací včetně bakalářské práce, pokud tato tematicky souvisí s oborem) – max. 20 bodů.

Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz .

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studium je určeno absolventům bakalářského či magisterského studia. Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Obor umožňuje specializaci na: obecnou politologii, komparativní politologii, politickou geografii a geopolitiku.

Garantkou oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.koordinátorem je PhDr. Michael Romancov, Ph.D.  

Absolventi

Výrazně teoreticky zaměření studenti se mohou uplatnit jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové. Další možnosti uplatnění jsou ve státní správě, v aparátu politických stran, ve veřejných organizacích, mezinárodních institucích, v zahraniční a diplomatické službě nebo jako političtí komentátoři a publicisté.