Žurnalistika
Uchazeči
Podrobné informace
Žurnalistika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 3. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) - max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný, kulturní a politický přehled, znalost dějin 19., 20. a 21. století a znalost spisovné normy českého jazyka - max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátě katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.101, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail – koterova@fsv.cuni.cz, http://iksz.fsv.cuni.cz

Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání.Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Magisterský studijní obor 7202T006 Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problémů tohoto oboru. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.

Navrhovaná podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, EU apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.

Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.

Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky (7202 R) či bakalářského nebo magisterského studia příbuzných oborů.

Garantem magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.

Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (agentury), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas), PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová, Ph.D. (foto).





Žurnalistika



Den otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 3. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) - max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný, kulturní a politický přehled, znalost dějin 19., 20. a 21. století a znalost spisovné normy českého jazyka - max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátě katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.101, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail – koterova@fsv.cuni.cz, http://iksz.fsv.cuni.cz

Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání.Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Magisterský studijní obor 7202T006 Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problémů tohoto oboru. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.

Navrhovaná podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, EU apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.

Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.

Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky (7202 R) či bakalářského nebo magisterského studia příbuzných oborů.

Garantem magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.

Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (agentury), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas), PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová, Ph.D. (foto).