Mediální studia
Uchazeči
Podrobné informace
Mediální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo:

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19. a 20. století, základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu – max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátu katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104–105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail - lea.duracova@fsv.cuni.cz http://iksz.fsv.cuni.cz.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.

Mediální studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo:

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19. a 20. století, základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu – max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátu katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104–105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail - lea.duracova@fsv.cuni.cz http://iksz.fsv.cuni.cz.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.