Ekonomie a finance
Uchazeči
Podrobné informace
Ekonomie a finance
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) 6. 1. 2017 v 9,00 hod. a 9. 6. 2017 v 9,00 hod.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo: Integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

Informace o rozsahu výuky příslušných předmětů, rozsahu témat v testu a vzorový test lze získat na internetové adrese ies.fsv.cuni.cz v sekci Zájemci o studium/Přijímací řízení.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, Česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2017.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium a uplatnění absolventů

Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitavní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy aj.).

Typické uplatnění:

 • centrální banky: ČNB, ECB, Luxembourg National Bank

 • komerční banky: ČSOB, KB, ČS, UniCredit, GE Money

 • státní správa: Ministerstvo financí, MPO

 • konzultační společnosti: McKinsey, BCG, Deloitte, AT Kearney, KPMG, Ernst & Young, Grant Thornton

 • analytici: ČEZ, RWE, O2

 • akademie (po následném absolvování PhD): CERGE UK, University of Sussex

 • mezinárodní organizace: Evropská komise, MMF, Světová banka

Podrobný přehled zaměstnavatelů


Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských univerzitách. Příklady za posledních 5 let:


 • PhD in Economics, Cambridge

 • PhD in Political Economy, King‘s College, University of London

 • PhD in Economics, CERGE-EI

 • PhD in Economics, University of Washington, Seattle

 • PhD in Finance, Aalto University

 • PhD in Finance, University of Zürich

 • PhD in Economics, University of Amsterdam


Garantem magisterského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc.

Ekonomie a financeDen otevřených dveří se koná na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1) 6. 1. 2017 v 9,00 hod. a 9. 6. 2017 v 9,00 hod.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová.

1.kolo: Integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

Informace o rozsahu výuky příslušných předmětů, rozsahu témat v testu a vzorový test lze získat na internetové adrese ies.fsv.cuni.cz v sekci Zájemci o studium/Přijímací řízení.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, Česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2017.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium a uplatnění absolventů

Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitavní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky.

Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy aj.).

Typické uplatnění:

Podrobný přehled zaměstnavatelů


Náročná příprava umožňuje studentům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie anebo financí na předních evropských univerzitách. Příklady za posledních 5 let:Garantem magisterského studijního programu ekonomie je prof. Ing. Oldřich DĚDEK, CSc.