Stipendia
Studenti
Stipendia a aktivity
Stipendia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze poskytuje několik druhů stipendií pro studenty. Ty základní jsou:

  • stipendium za vynikající studijní výsledky

Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu, a to za celý předcházející akademický rok. Podmínkou jsou vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce.

  • účelové stipendium

Účelové stipendium je možné přiznat za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové výsledky, na podporu studia v zahraniční nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí, případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších.

  • doktorandské stipendium

Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia s následujícími výjimkami:

a) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den

b) pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 6.300 Kč měsíčně.

V druhém a třetím, popř. čtvrtém roce prezenční formy studia činí výše stipendia 7.600 Kč. Po složení státní doktorské zkoušky se toto stipendium měsíčně navyšuje o 2 000 Kč.

V případě, že student nepokračuje ve studiích uspokojujícím způsobem, může oborová rada nebo školitel navrhnout děkanovi snížení stipendia.

  • stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří studují v prezenční formě studia. Popis je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy:

* stipendium na podporu ubytování,

* sociální stipendium


Stipendia

Univerzita Karlova v Praze poskytuje několik druhů stipendií pro studenty. Ty základní jsou:

Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu, a to za celý předcházející akademický rok. Podmínkou jsou vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce.

Účelové stipendium je možné přiznat za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové výsledky, na podporu studia v zahraniční nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí, případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších.

Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia s následujícími výjimkami:

a) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den

b) pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia

V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí 6.300 Kč měsíčně.

V druhém a třetím, popř. čtvrtém roce prezenční formy studia činí výše stipendia 7.600 Kč. Po složení státní doktorské zkoušky se toto stipendium měsíčně navyšuje o 2 000 Kč.

V případě, že student nepokračuje ve studiích uspokojujícím způsobem, může oborová rada nebo školitel navrhnout děkanovi snížení stipendia.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří studují v prezenční formě studia. Popis je dostupný na webových stránkách Univerzity Karlovy:

* stipendium na podporu ubytování,

* sociální stipendium