Možnosti studia v zahraničí
Studenti
Studium v zahraničí
Možnosti studia v zahraničí
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Jaké jsou možnosti studia v zahraničí pro studenta FSV UK?

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy má vzhledem k počtu studentů velmi bohatou mezinárodní mobilitu, která se uskutečňuje především v rámci programu ERASMUS.

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod Univerzity Karlovy.

Užší mezinárodní spolupráce v některých konkrétních studijních oborech je zabezpečena mezifakultními dohodami.

A konečně FSV UK potvrzuje nominaci studentů v rámci mezivládních dohod, které administrativně zabezpečuje Akademická informační agentura.

FSV UK podporuje výjezd svých studentů v rámci programu CEEPUS.

U studentů, kteří mají zájem o studijní pobyt v zahraničí, se obecně předpokládá schopnost komunikovat a studovat v cizím jazyce; při výběrech se zároveň zohledňují studijní výsledky během vysokoškolských studií.

Obecné informace ohledně výjezdů v rámci jednotlivých programů naleznete zde.

Možnosti studia v zahraničí

Jaké jsou možnosti studia v zahraničí pro studenta FSV UK?

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy má vzhledem k počtu studentů velmi bohatou mezinárodní mobilitu, která se uskutečňuje především v rámci programu ERASMUS.

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod Univerzity Karlovy.

Užší mezinárodní spolupráce v některých konkrétních studijních oborech je zabezpečena mezifakultními dohodami.

A konečně FSV UK potvrzuje nominaci studentů v rámci mezivládních dohod, které administrativně zabezpečuje Akademická informační agentura.

FSV UK podporuje výjezd svých studentů v rámci programu CEEPUS.

U studentů, kteří mají zájem o studijní pobyt v zahraničí, se obecně předpokládá schopnost komunikovat a studovat v cizím jazyce; při výběrech se zároveň zohledňují studijní výsledky během vysokoškolských studií.

Obecné informace ohledně výjezdů v rámci jednotlivých programů naleznete zde.