Jak podat přihlášku?
Uchazeči
Přijímací řízení
Jak podat přihlášku?
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Jak podat přihlášku pro neplacené obory

Přihlášku lze podat elektronicky na Internetu a není třeba ji tisknout. Lze ji podat i na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a doručit na FSV do 31. března 2017. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2017 do 23:59:59 hodin

Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2017 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

Přihláška musí obsahovat:

Přihláška musí obsahovat:

- řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru, do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!).

U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

- kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení. 

V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

S každou vytištěnou přihláškou je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojených s přijímacím řízení.

Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou, nezaplacená přihláška je neplatná).

Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 640 Kč (resp. 590 Kč, stanovení poplatku viz dále).

Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.


Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

640 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

590 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

Specifický symbol: 2017 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

Jak podat přihlášku pro placené obory

Přihlášku lze podat elektronicky nejpozději do 30. dubna 2017. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín přihlášek:

I. kolo do 28. 2. 2017 do 24,00 hodin;

II. kolo do 30. 4. 2017 do 24,00 hodin

Jak vyplnit přihlášku?

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

Přihláška musí obsahovat:

vyplněný formulář přihlášky

kopii vysokoškolského diplomu/dokladu o ukončení středoškolského studia (pokud již uchazeči složili státní závěrečnou zkoušku/maturitu), případně potvrzení o studiu včetně informace o předpokládaném datu ukončení studia

transkript známek z předchozího studia

strukturovaný životopis

motivační dopis

další dokumenty požadované příslušným oborem

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (platba kartou online či převodem, úhrada hotově či jiným způsobem není možná.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Specifický symbol: 2017

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku?

Přihlášky vyplněné elektronicky není třeba zasílat poštou. 

Přijímací řízení FSV UK

Jak podat přihlášku?

Jak podat přihlášku pro neplacené obory

Přihlášku lze podat elektronicky na Internetu a není třeba ji tisknout. Lze ji podat i na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a doručit na FSV do 31. března 2017. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále).

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2017 do 23:59:59 hodin

Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php do 31. 3. 2017 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

Přihláška musí obsahovat:

Přihláška musí obsahovat:

- řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru, do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů je výběr jazyka omezen!).

U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

- kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Na každý zvolený obor je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení. 

V případě vyplněné elektronické přihlášky se přihláška netiskne ani nezasílá.

Prosíme, uvádějte na sebe kontaktní telefon, na kterém Vás v případě potřeby můžeme zastihnout nebo e-mailovou adresu.

S každou vytištěnou přihláškou je třeba zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojených s přijímacím řízení.

Platbu za přihlášku ze zahraničí zaplacenou převodem je třeba doložit výpisem z účtu v elektronické podobě např. scan nebo fotokopie v e-mailové příloze, zaslané na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz (u některých plateb ze zahraničí se nedochovají původní platební údaje, přijatou platbu, pak nelze spárovat s přihláškou, nezaplacená přihláška je neplatná).

Při platbě ze zahraničí preferujeme platbu kartou online.

Za úkony spojené s přijímacím řízením na vybraný studijní obor je vybírán poplatek ve výši 640 Kč (resp. 590 Kč, stanovení poplatku viz dále).

Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odstavce 4, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno.


Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů budou sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Další informace o přijímací zkoušce zašle fakulta uchazeči spolu s pozvánkou.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

640 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

590 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou, úhrada hotově není možná.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol: při podání papírové přihlášky: datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

Specifický symbol: 2017 (je při podání papírové i elektronické přihlášky stejný)

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

Jak podat přihlášku pro placené obory

Přihlášku lze podat elektronicky nejpozději do 30. dubna 2017. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín přihlášek:

I. kolo do 28. 2. 2017 do 24,00 hodin;

II. kolo do 30. 4. 2017 do 24,00 hodin

Jak vyplnit přihlášku?

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

Přihláška musí obsahovat:

vyplněný formulář přihlášky

kopii vysokoškolského diplomu/dokladu o ukončení středoškolského studia (pokud již uchazeči složili státní závěrečnou zkoušku/maturitu), případně potvrzení o studiu včetně informace o předpokládaném datu ukončení studia

transkript známek z předchozího studia

strukturovaný životopis

motivační dopis

další dokumenty požadované příslušným oborem

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (platba kartou online či převodem, úhrada hotově či jiným způsobem není možná.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Specifický symbol: 2017

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku?

Přihlášky vyplněné elektronicky není třeba zasílat poštou. 

Přijímací řízení FSV UK