Užitečné internetové adresy
Studenti
Studium v zahraničí
Užitečné internetové adresy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Mezinárodní organizace a informační zdroje


České nadace

 • Akademická informační agentura - agentura MŠMT ČR, možnosti vzdělávání českých občanů v zahraničí

 • Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 91finanční podpora studentů českých vysokých škol při studiu na zahraničních univerzitách v rámci magisterského a postgraduálního studia.

 • Hlávkova nadace - vědecká, cestovní a umělecká stipendia pro jednotlivce

 • Stipendium Václava Havla v Michiganu - finanční podpora studia v zahraničí

 • Nadace pro rozvoj vzdělání - možnost získat podporu i v případě, že vyjedete v rámci programu Erasmus

 • Nadace Sophia - typickými žadateli o příspěvky jsou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol

 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium studentům ve věku do 26 let, kterým studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí.

 • Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových - poskytuje českým studentům stipendia na postgraduální (magisterské) studium na deseti nejlepších světových univerzitách

 • Nadace Zdeňka Bakaly - stipendia ke studiu na prestižních zahraničních univerzitách

 • The Kellner Family Foundation - finanční podporu z Projekt UNIVERZITY získávají mimořádně talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí

 • Vzdělávací nadace Jana Husa - roční stipendia vybraným žadatelům do 35 let věku, doktorandům nebo doktorům působícím v humanitních a společenskovědních oborech; stipendium činí 60 000,- Kč


Studium v Evropě


Studium ve Velké Británii


Studium v USA

 • Fulbrightova komise - stipendia a programy pro české občany, poradenství pro studium v USA, počítačové testovací centrum - zkoušky GRE,GMAT,TOEFL atd. na počítači

 • Peterson's - vzdělávací instituce a stipendia pro studium v USA

 • Václav Havel Fellowships na univerzitě v Michiganu

 • U.S. Journal Academicsvyhledavač v seznamu amerických vysokých škol a programů, které mají obzvláštní zájem o přijímání zahraničních studentů, včetně studentů z České republiky

 • Stipendium Paula Robitscheka na University of Nebraska-Lincoln - stipendium založené čechoameričanem Paulem Robitschekem je určeno nadaným českým studentům. Umožňuje jim strávit jeden akademický rok (9 měsíců) na University of Nebrasca - Lincoln


Další možnosti stipendií


 • EUROPEAN FUNDING GUIDE: Evropská komise a nezisková organizace Iniciativa pro transparentní financování vytvořili webový portál, který může být užitečným pomocníkem při hledání možností studia v zahraničí.

  Portál umožňuje vyhledávat na základě individuálního profilu studenta, pokrývá nabídku více než 12 000 různých stipendijních programů a nabízí i obecné rady a tipy k financování vzdělávání.

  Adresa stránky: http://www.european-funding-guide.eu/Užitečné internetové adresy
Mezinárodní organizace a informační zdroje


České nadace


Studium v Evropě


Studium ve Velké Británii


Studium v USA


Další možnosti stipendií