Vědecká rada
Vědecká rada
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Vědecká rada


Vědecká rada se stará o rozvoj a strategii vědecké a výzkumné činnosti Fakulty sociálních věd. Je poradním orgánem děkana při stanovování dlouhodobé koncepce této činnosti. Ze zákona:


  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,

  • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Do vědecké rady jmenuje děkan přední odborníky v oborech rozvíjených na fakultě. Minimálně třetinu jejích členů tvoří vědci z jiných vědeckých pracovišť než University Karlovy.
Složení vědecké rady FSV UK s platností od 1. července 2014


Jméno

Předseda

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Řádní členové

doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD.

doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.

JUDr. Michal Illner

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

prof. MgA. David Jan Novotný

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Čestní členové

prof. Dr. Detlef Brandes

prof. Pawel Dembinski, Ph.D.

prof. Svennik Hoyer

prof. PhDr. Frank L. Kaplan

prof. Dr. Zdislaw Krasnodebski

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

prof. Christian Lequesne

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

prof. Georges Mink

prof. Dr. Miroslav Novák

prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

prof. Stein Ringen

prof. Jacques Rupnik

prof. PhDr. Ilja Šrubař

prof. PhDr. Jan Švejnar, Ph.D.

prof. Laszlo Varadi


Vědecká radaVědecká rada


Vědecká rada se stará o rozvoj a strategii vědecké a výzkumné činnosti Fakulty sociálních věd. Je poradním orgánem děkana při stanovování dlouhodobé koncepce této činnosti. Ze zákona:


Do vědecké rady jmenuje děkan přední odborníky v oborech rozvíjených na fakultě. Minimálně třetinu jejích členů tvoří vědci z jiných vědeckých pracovišť než University Karlovy.
Složení vědecké rady FSV UK s platností od 1. července 2014


Jméno

Předseda

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Řádní členové

doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD.

doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.

JUDr. Michal Illner

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

prof. MgA. David Jan Novotný

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Čestní členové

prof. Dr. Detlef Brandes

prof. Pawel Dembinski, Ph.D.

prof. Svennik Hoyer

prof. PhDr. Frank L. Kaplan

prof. Dr. Zdislaw Krasnodebski

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

prof. Christian Lequesne

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

prof. Georges Mink

prof. Dr. Miroslav Novák

prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

prof. Stein Ringen

prof. Jacques Rupnik

prof. PhDr. Ilja Šrubař

prof. PhDr. Jan Švejnar, Ph.D.

prof. Laszlo Varadi