Cena Josefa Vavrouška
Vědecká ocenění
Cena Josefa Vavrouška
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Kdo byl Josef Vavroušek

"Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít" (Josef Vavroušek v roce 1992)

"Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít" (Josef Vavroušek v roce 1992)
"Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé." Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.

"Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé." Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.


Životopis Josefa Vavrouška


Ke dvacátému výročí Ceny vydalo Nakladatelství KAROLINUM v roce 2016 publikaci Ekonomie, ekologie, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, věnovanou osobnosti Josefa VAVROUŠKA; polemikám, ideovým východiskům a obzorům jeho doby.


Výběr z publikace ke stažení zde


Publikaci je možné zakoupit v Nakladatelství Karolinum zde


Cena Josefa Vavrouška


Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Základní problémové okruhy:

 • ekologie člověka;

 • udržitelný rozvoj;

 • ekonomika přírodních zdrojů;

 • sociální etika a ekonomický systém;

 • etika a fungování politického systému;

 • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;

 • společenské systémy a diskont budoucnosti;

 • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální světová ekologická rovnováha;

 • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;

 • edukační systémy s těmito cíli.


Kategorie soutěže:

 1. bakalářská

 2. magisterská

 3. dizertační


Okruhy možných uchazečů:


Studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť (orientační hranice do 35 let).
Statut soutěžeArchiv oceněných prací - přehled

Další ročník vyhlašuje děkan fakulty

vždy během dubna následujícího roku


Vyhlášení 22. ročníku (2017)Archiv soutěžních prací - plné texty

Seznam oceněných prací 2016


Cena Josefa Vavrouška

Kdo byl Josef Vavroušek

"Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít" (Josef Vavroušek v roce 1992)

"Přírodu nepokořujme, raději se snažme s ní souznít" (Josef Vavroušek v roce 1992)
"Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé." Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.

"Josef měl autoritu, kterou si nevynucoval. Dokázal přirozeně vést a inspirovat druhé." Fotografie i komentáře poskytla paní Ing. Eva Vavroušková.


Životopis Josefa Vavrouška


Ke dvacátému výročí Ceny vydalo Nakladatelství KAROLINUM v roce 2016 publikaci Ekonomie, ekologie, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, věnovanou osobnosti Josefa VAVROUŠKA; polemikám, ideovým východiskům a obzorům jeho doby.


Výběr z publikace ke stažení zde


Publikaci je možné zakoupit v Nakladatelství Karolinum zde


Cena Josefa Vavrouška


Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Základní problémové okruhy:

 • ekologie člověka;

 • udržitelný rozvoj;

 • ekonomika přírodních zdrojů;

 • sociální etika a ekonomický systém;

 • etika a fungování politického systému;

 • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;

 • společenské systémy a diskont budoucnosti;

 • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální světová ekologická rovnováha;

 • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;

 • edukační systémy s těmito cíli.


Kategorie soutěže:

 1. bakalářská

 2. magisterská

 3. dizertační


Okruhy možných uchazečů:


Studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť (orientační hranice do 35 let).
Statut soutěžeArchiv oceněných prací - přehled

Další ročník vyhlašuje děkan fakulty

vždy během dubna následujícího roku


Vyhlášení 22. ročníku (2017)Archiv soutěžních prací - plné texty

Seznam oceněných prací 2016