Probíhající habilitační a jmenovací řízení
Habilitační a jmenovací řízení
Probíhající habilitační a jmenovací řízení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení:

Jméno

Zaměstnavatel

Obor

Zahájení

Mgr. Jakub MACEK, Ph.D.

FSS MU

Mediální studia

28/04/2016


Záznam

Bibliografie

PhDr. Michal BAUER, Ph.D.


FSV UK

Ekonomické teorie

25/08/2016

Záznam

Bibliografie

PhDr. Vít SMETANA, Ph.D.


Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, v. v. i. / FSV UK

Moderní dějiny

03/11/2016

Záznam

Bibliografie

PhDr. Pavel MÜCKE, Ph.D.


Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, v.v.i. / FHS UK

Moderní dějiny

12/01/2017

Záznam

Bibliografie

PhDr. Denisa HEJLOVÁ, Ph.D.


FSV UK

Mediální studia

10/02/2017

Záznam

Bibliografie

RNDr. Filip MATĚJKA, Ph.D.


FSV UK

Ekonomické teorie

16/02/2017

Záznam

Bibliografie

PhDr. Tomáš NIGRIN, Ph.D.


FSV UK

Moderní dějiny

15/03/2017

Záznam

Bibliografie

Řízení ke jmenování profesorem:

Jméno

Zaměstnavatel

Obor

Zahájení

doc. PhDr. Dana HAMPLOVÁ, Ph.D.


Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. / FF UK

Sociologie

27/09/2016

Záznam

Bibliografie


Ukončená habilitační a jmenovací řízeníProbíhající habilitační a jmenovací řízení

Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení:

Jméno

Zaměstnavatel

Obor

Zahájení

Mgr. Jakub MACEK, Ph.D.

FSS MU

Mediální studia

28/04/2016


Záznam

Bibliografie

PhDr. Michal BAUER, Ph.D.


FSV UK

Ekonomické teorie

25/08/2016

Záznam

Bibliografie

PhDr. Vít SMETANA, Ph.D.


Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, v. v. i. / FSV UK

Moderní dějiny

03/11/2016

Záznam

Bibliografie

PhDr. Pavel MÜCKE, Ph.D.


Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR, v.v.i. / FHS UK

Moderní dějiny

12/01/2017

Záznam

Bibliografie

PhDr. Denisa HEJLOVÁ, Ph.D.


FSV UK

Mediální studia

10/02/2017

Záznam

Bibliografie

RNDr. Filip MATĚJKA, Ph.D.


FSV UK

Ekonomické teorie

16/02/2017

Záznam

Bibliografie

PhDr. Tomáš NIGRIN, Ph.D.


FSV UK

Moderní dějiny

15/03/2017

Záznam

Bibliografie

Řízení ke jmenování profesorem:

Jméno

Zaměstnavatel

Obor

Zahájení

doc. PhDr. Dana HAMPLOVÁ, Ph.D.


Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. / FF UK

Sociologie

27/09/2016

Záznam

Bibliografie


Ukončená habilitační a jmenovací řízení