Výzkumný záměr
Výzkumné a vědecké projekty
Výzkumný záměr
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Výzkumný záměr "Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika" (2005-2010, prodloužen do roku 2011)Základním cílem výzkumného záměru je nabídnout na základě interdisciplinárního studia (empirického i teoretického) nové a v rámci možností společenských a humanitních věd ověřené poznatky o perspektivách české společnosti v Evropské unii (s vědomím, že posuzování těchto perspektiv je ve veřejnosti i v politických institucích nejednoznačné). Smysl společenskovědního výzkumu je zde spatřován nejen v odpovědné deskripci a analýze (teoretickém vysvětlení), ale také v prognózování a v náčrtu možných ”nezamýšlených” a tedy nepředvídaných efektů, plánovaných a záměrných aktivit v rámci soustředěného výzkumu budoucích rozvojových alternativ. Bez solidní znalosti tohoto rozměru je každé rozhodování vystaveno neúměrnému riziku praktické falzifikace.Základní cíle výzkumu jsou čtyři:


1. nabídnout solidní deskripci vybraných podstatných dimenzí působení české společnosti v Evropské unii a navrhnout některá teoretická zobecnění,


2. přispět k inovaci teoreticko-empirického vědění o soudobých (pozdně) moderních společnostech, o procesech jejich transformace (nejen v zemích tzv. postkomunistických, ale i tradičně demokratických),


3. prohloubit tradici interdisciplinárního studia koordinovaných univerzitních pracovišť, a tím zvýšit jejich badatelskou efektivitu a současně zefektivnit vnitrouniverzitní kooperaci ve vědě a výzkumu,


4. v rámci možností, jimiž sociální vědy obecně i specificky (v našich podmínkách) disponují, nabídnout státním, veřejným i občanským institucím a organizacím nejen popisný materiál a prognózy, ale i náměty a nástroje k efektivnějšímu rozhodování a sociálnímu jednání.Dílčí výzkumné záměryHlavní řešitel výzkumného záměru:

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.


Tajemnice výzkumného záměru:

Mgr. Eva Horníčková

E-mail:

Výzkumný záměrVýzkumný záměr "Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika" (2005-2010, prodloužen do roku 2011)Základním cílem výzkumného záměru je nabídnout na základě interdisciplinárního studia (empirického i teoretického) nové a v rámci možností společenských a humanitních věd ověřené poznatky o perspektivách české společnosti v Evropské unii (s vědomím, že posuzování těchto perspektiv je ve veřejnosti i v politických institucích nejednoznačné). Smysl společenskovědního výzkumu je zde spatřován nejen v odpovědné deskripci a analýze (teoretickém vysvětlení), ale také v prognózování a v náčrtu možných ”nezamýšlených” a tedy nepředvídaných efektů, plánovaných a záměrných aktivit v rámci soustředěného výzkumu budoucích rozvojových alternativ. Bez solidní znalosti tohoto rozměru je každé rozhodování vystaveno neúměrnému riziku praktické falzifikace.Základní cíle výzkumu jsou čtyři:


1. nabídnout solidní deskripci vybraných podstatných dimenzí působení české společnosti v Evropské unii a navrhnout některá teoretická zobecnění,


2. přispět k inovaci teoreticko-empirického vědění o soudobých (pozdně) moderních společnostech, o procesech jejich transformace (nejen v zemích tzv. postkomunistických, ale i tradičně demokratických),


3. prohloubit tradici interdisciplinárního studia koordinovaných univerzitních pracovišť, a tím zvýšit jejich badatelskou efektivitu a současně zefektivnit vnitrouniverzitní kooperaci ve vědě a výzkumu,


4. v rámci možností, jimiž sociální vědy obecně i specificky (v našich podmínkách) disponují, nabídnout státním, veřejným i občanským institucím a organizacím nejen popisný materiál a prognózy, ale i náměty a nástroje k efektivnějšímu rozhodování a sociálnímu jednání.Dílčí výzkumné záměryHlavní řešitel výzkumného záměru:

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.


Tajemnice výzkumného záměru:

Mgr. Eva Horníčková

E-mail: