Soudobé dějiny
Uchazeči
Podrobné informace
Soudobé dějiny
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.


www.studujnaims.fsv.cuni.cz

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše (varianta b), a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP se konají: 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) účast na všech částech přijímací zkoušky.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studijní obor Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. Studenti tohoto oboru budou vybaveni fundovanou znalostí soudobých českých a světových dějin a dobrou orientací v současných praktických důsledcích nedávných historických dějů.

Garantem oboru je prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jak ve školství, tak i v těch vládních i nevládních institucích, které se setkávají s problematikou soudobých dějin a jejich důsledků na úrovni odborné, správní i politické, stjeně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů Historické vědy, Historická studia a Mezinárodní teritoriální studia.

Soudobé dějinyDen otevřených dveří se koná na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.


www.studujnaims.fsv.cuni.cz

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše (varianta b), a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.

Testy OSP se konají: 10. prosince 2016, 3. února 2017, 4. března 2017, 1. dubna 2017, 29. dubna 2017.

Podmínkou přijetí do bakalářského studia:

a) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh,

b) dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání,

c) účast na všech částech přijímací zkoušky.

Přijati jsou uchazeči s nejvyšším  percentilem. Hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studijní obor Soudobé dějiny nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. Studenti tohoto oboru budou vybaveni fundovanou znalostí soudobých českých a světových dějin a dobrou orientací v současných praktických důsledcích nedávných historických dějů.

Garantem oboru je prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jak ve školství, tak i v těch vládních i nevládních institucích, které se setkávají s problematikou soudobých dějin a jejich důsledků na úrovni odborné, správní i politické, stjeně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů Historické vědy, Historická studia a Mezinárodní teritoriální studia.